men working sitting

What companies is our system designed for?

Our modern cloud platform can make your work easier, streamline processes, save time and money. But it is not intended for everyone, but only for modern companies that want to innovate and gain an edge over the competition.

Innovate with us
seed

Scale-up

A product popular with fast-growing companies that helps manage the quality of processes that are still being formed and are looking for the ideal system to cover most processes in digital form

building

Small & Medium Enterprises

Our HR platform as an ideal tool for small and medium-sized stabilized companies that need to obtain analytics and statistics on a regular basis. Our platform creates managerial views and covers operations in communication with the already established in-house system.

city

Corporations

Our product can cover unified analytics as a unified collection management system that unifies data obtained from several already established systems in corporations and large companies. We visualize and unify human resources, operations, analysis, statistics in a few clicks across departments, affiliated companies, or countries.

Who does our system make work easier?

Our modern platform HRIIS can make your work easier, streamline processes, save time and money. The platform is not intended for everyone but only for modern companies that want to innovate and facilitate the work of themselves and their employees.

Try HRIIS for free
people happy successful
users

Employees

Employees can access the employee zone and edit their personal information, thus facilitating work in the HR department. Among other things, they can see their personal data, employment contract, payslips, etc.

user clock

Payroll processors

Payroll processors will receive monthly documents as required, which will facilitate the overall work and labor in transferring data to wage processors and fulfilling monthly obligations.

user tie

Managers

Managers see clear outputs with a single click and at the same time manage the company's operations. Correct data on time is therefore an integral part of their daily and monthly work, which PULSAWORK helps them with.

magnifier men

Simplicity and effectiveness across segments

Support for Small and Medium-Sized Enterprises

Experience the power of simplified management and increased productivity with the Pulsawork platform, tailored solutions for small and medium-sized businesses. From optimizing task management to seamless Human Resources and Financial Controlling, our platform is designed to strengthen your business and support growth and efficiency every step of the way.

Contact us

Personálne agentúry

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre personálne agentúry. S našou komplexnou platformou môžete efektívne riadiť nábor, personálne záležitosti, evidenciu, controlling, financie, správu majetku, ubytovne aj vozového parku, čo vám umožní transparentnú komunikáciu so zákazníkmi a zlepšenie celkového výkonu vášho tímu. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na poskytnutie najlepších služieb vo vašom odvetví.

IT spoločnosti

Ovládnite dynamiku IT sveta s pomocou Pulsawork. Naša komplexná platforma umožňuje efektívne riadenie projektov, vykazovanie práce, automatizovaný výpočet na základe odvedených hodín a sledovanie ziskovosti nad jednotlivými projektmi. Transparentná komunikácia medzi tímami a optimalizácia výkonu kapacít je pre nás samozrejmosťou. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na poskytnutie najlepších vo svete IT.

Účtovné a mzdové služby

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre účtovné a mzdové služby. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať podklady pre mzdy, účtovníctvo, dochádzku, mzdové záležitosti, evidenciu, controlling, financie, schvaľovanie účtovných dokladov a rýchly kolobeh účtovných dokladov spolu s prístupom do slovenských a českých bánk s možnosťou exportu do rôznych účtovných programov. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na poskytnutie najlepších služieb vo vašom odvetví.

Transport a Logistika

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre segment dopravy a logistiky. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať objednávky, riadenie vozového parku, evidenciu nákladov a výnosov nad každým dopravným prostriedkom, controlling, financie, schvaľovanie dopravných a logistických dokumentov a automatizované sťahovanie transakcií z palivových kariet S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na poskytnutie najlepších služieb vo vašom odvetví.

Druhotné spracovanie surovín

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre segment druhotného spracovania surovín. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať sledovanie nákupu a logistiky vstupných surovín, procesy vyskladnenia spracovania, skladovanie, controlling, financie, schvaľovanie a vystavovanie faktúr a rýchly kolobeh záznamov s možnosťou exportu do rôznych účtovných programov. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na poskytnutie najlepších služieb vo vašom odvetví.

HORECA

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre segment HORECA. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať vysokú fluktuáciu zamestnancov, dochádzku, nábor nových zamestnancov, ich vzdelávanie, ako aj riadenie nákupu, controlling a finančné operácie. S Pulsaworkom môžete mať všetko na jednom mieste, čo potrebujete na optimalizáciu a efektívne riadenie vašej prevádzky, a tým poskytnúť najlepšie služby vo vašom odvetví.

Obchod s komoditami

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre obchod s komoditami. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať logistiku prepravy, sledovanie zostatkov na sklade, prehľadným spôsobom zobrazovať náklady a výnosy v rôznych nakladových strediskách a ľahko prepojiť vaše účtovné programy. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na optimalizáciu a efektívne riadenie vašej obchodnej činnosti, a tým poskytnúť najlepšie služby vo vašom odvetví.

Montážne spoločnosti

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku pre montážne spoločnosti. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať kontrolu zamestnaneckého kádra, evidenciu prác, automatizovaný výpočet tzv. hodinových sadzieb a komplexné vykazovanie v rôznych nákladových strediskách, ako aj správu majetku, ubytovania a vozového parku. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na optimalizáciu a efektívne riadenie vašich montážnych projektov a tým poskytnúť najlepšie služby vo vašom odvetví.

Výroba

Využite všestrannosť a efektivitu Pulsaworku v oblasti výroby. S našou komplexnou platformou môžete jednoducho spravovať manažment zamestnancov, dochádzku, spracovanie podkladov pre mzdy, efektívnu kontrolu nad objednávkami, nákladovými strediskami, faktúrami a manažment incidentov. S Pulsaworkom budete mať všetko, čo potrebujete na optimalizáciu a efektívne riadenie vašej výroby a tým poskytnúť najlepšie služby vo vašom odvetví.

men wotking

DIGITALIZATION AS A LEAD AHEAD OF THE COMPETITORS

Do you want to get ahead of the competitors?

Innovate with us