Schválenia

Aplikácia "Schválenia" je nástroj navrhnutý na správu a povolenie rôznych typov procesov v organizácii. Táto aplikácia umožňuje rôznym používateľom vytvárať, aktualizovať a sledovať schválenia, čo pomáha zlepšiť riadenie projektov a procesov v pracovnom prostredí. Nižšie je popis niektorých základných funkcií a operácií tejto aplikácie:

 

Základné pojmy:

  • Schválenie: Každý záznam predstavuje konkrétnu žiadosť o schválenie alebo povolenie. Obsahuje informácie, ako je typ schválenia, popis, zodpovedná osoba, stav schválenia a ďalšie relevantné údaje.
  • Typy schválení: Aplikácia umožňuje definovať rôzne typy schválení, čo umožňuje kategorizovať žiadosti o schválenie podľa ich povahy alebo dôležitosti.

Operácie a oprávnenia:

  • Zobrazenie zoznamu schválení: Používatelia môžu prezeráť existujúce žiadosti o schválenie a získať prehľad o ich stavoch a zodpovedných osobách. Pre túto operáciu je potrebné oprávnenie "approvals.c_view_all_approvals" alebo "approvals.c_view_user_approvals".
  • Vytvorenie novej žiadosti o schválenie: Používatelia s príslušnými oprávneniami môžu vytvárať nové žiadosti o schválenie a vyplňovať relevantné informácie, ako je typ schválenia, popis a zodpovedná osoba. Táto operácia vyžaduje oprávnenie "approvals.c_manage_all_approvals" alebo "approvals.c_manage_user_approvals".
  • Aktualizácia existujúcej žiadosti o schválenie: Používatelia majú možnosť aktualizovať informácie o existujúcich žiadostiach o schválenie, vrátane stavu a zodpovednej osoby. Táto operácia vyžaduje oprávnenie "approvals.c_manage_all_approvals" alebo "approvals.c_manage_user_approvals".
  • Vymazanie schválenia: Táto operácia umožňuje odstrániť žiadosti o schválenie z aplikácie, ak už nie sú relevantné alebo potrebné. Pre túto operáciu je potrebné oprávnenie "approvals.c_delete_all_approvals".

 

Aplikácia "Schválenia" zjednodušuje riadenie procesov a projektov v organizácii tým, že umožňuje vytvárať, aktualizovať a sledovať schválenia a povolenia. Týmto spôsobom je zabezpečené efektívne riadenie schválení, čo vedie k zvýšeniu produktivity a efektívnosti práce v organizácii.