Nákladové strediská

Služba Nákladové strediská umožňuje evidenciu nákladov a výnosov v spoločnosti, ich správu a efektívnu filtráciu nad príjmami a výdavkami.

 

Základná terminológia sumárneho prehľadu všetkých nákladovéch stredísk:

 • Názov - názov nákladového strediska,
 • Organizačná jednotka (Unitka) - organizačná jednotka, pod ktorú je zaradené nákladové stredisko,
 • Projekty - projekty na ktoré je naviazaná referencia nákladového strediska,
 • Príjem - celkový príjem nákladového strediska za zvolené časové obdobie. Základné nastavenie zobrazuje iba sumár aktuálneho mesiaca.
 • Výdaj - celkový výdaj nákladového strediska za zvolené časové obdobie. Základné nastavenie zobrazuje iba sumár aktuálneho mesiaca.
 • Rozdiel - predstavuje rozdiel medzi Príjmom a Výdajom nákladového strediska za zvolené časové obdobie. Základné nastavenie zobrazuje iba sumár aktuálneho mesiaca.
 • Rozpočet - naviazaný rozpočet k nákladovému stredisku.

 

 

Základná terminológia nákladového strediska:

 • Týždeň - týždeň, v ktorom je zaradený záznam nákladového strediska,
 • Dátum - dátum, kedy vznikol záznam nákladového strediska,
 • Typ kategórie - typ Príjem / Výdaj záznamu nákladového strediska,
 • Typ nákladov -  typ Priamy / Nepriamy Príjem / Výnos záznamu nákladového strediska,
 • Kategória - vytvorené kategórie záznamov nákladového strediska. Tento zoznam sa vytvára v Nastavenia > Manažment typov > Kategórie záznamov,
 • Priradené - priradený Príjem / Výdaj voči Dodávateľovi / Odberateľovi, alebo Zamestnancovi,
 • Suma - výška Príjmu / Výdaju vo zvolenej mene,
 • Dokument - naviazaný dokument k záznamu,
 • Poznámka - poznámka viažúca sa k záznamu.

 

 

 

Rozpočet

Rozpočet umožní vytvorenie rozpočtu a sledovanie úbytku zdrojov viazaných v nákladových strediskách zaradených k rozpočtovaniu. Platforma umožňuje naviazanie viacero nákladových stredísk k jednému rozpočtu.

 

Základná terminológia:

 • Názov - názov rozpočtu,
 • Dátum od - do - dátum označujúci obmedzenie rozpočtu,
 • Množstvo - viazaná suma na viazaný rozpočet,
 • Nákladové strediská - počet naviazaných nákladových stredísk na rozpočet,
 • Schválené - status, či rozpočet bol schválnený zodpovednou osobou.

 

Akcie:

 • Detail - umožní zobrazenie detailu rozpočtu,
 • Úprava - umožní úpravu parametrov už vytvoreného rozpočtu,
 • Zmazať  - umožní zmazať už vytvorený rozpočet.