Benefity

Aplikácia "Benefity" umožňuje spravovať a evidovať rôzne výhody a benefity pre zamestnancov vo vašej spoločnosti. Nižšie nájdete popis niektorých kľúčových aspektov tejto aplikácie:

 

Základná terminológia:

 • Kategória: Kategória, do ktorej môžu byť priradené rôzne benefity, čo umožňuje lepšiu organizáciu a klasifikáciu výhod.
 • Benefit: Konkrétna výhoda alebo benefit pre zamestnanca, ktorý môže byť priradený zamestnancom.
 • Priradenie benefitu: Priradenie konkrétneho benefitu konkrétnemu zamestnancovi.
 • Použitie benefitu: Evidencia o použití benefity zamestnancom.

 

Akcie:

 • Zobraziť kategóriu: Zobrazenie podrobností o existujúcej kategórii benefitov.
 • Vytvoriť kategóriu: Vytvorenie novej kategórie pre benefity.
 • Upraviť kategóriu: Úprava existujúcej kategórie benefity.
 • Zmazať kategóriu: Vymazanie kategórie benefitov zo systému.
 • Zobraziť benefit: Zobrazenie podrobností o existujúcom benefite.
 • Vytvoriť benefit: Vytvorenie nového benefitu a jeho priradenie kategórii.
 • Upraviť benefit: Úprava existujúceho benefitu.
 • Zmazať benefit: Vymazanie benefitu zo systému.
 • Zobraziť priradenie benefitu: Zobrazenie podrobností o priradení benefity konkrétnemu zamestnancovi.
 • Vytvoriť priradenie benefitu: Priradenie benefity konkrétnemu zamestnancovi.
 • Upraviť priradenie benefitu: Úprava existujúceho priradenia benefity.
 • Zmazať priradenie benefitu: Vymazanie priradenia benefity zo systému.
 • Zobraziť použitie benefitu: Zobrazenie podrobností o použití benefity zamestnancom.
 • Vytvoriť použitie benefitu: Zaznamenanie použitia benefity zamestnancom.
 • Upraviť použitie benefitu: Úprava existujúceho použitia benefity.
 • Zmazať použitie benefitu: Vymazanie použitia benefity zo systému.

 

Aplikácia "Benefity" je užitočným nástrojom na správu a sledovanie výhod a benefitov, ktoré vaša spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom. Umožňuje vám jednoducho evidovať, priradzovať a sledovať výhody, čo môže prispieť k lepšiemu manažmentu benefitov a spokojnosti zamestnancov.