Incidenty

Aplikácia "Incidenty" je nástroj určený na správu incidentov a prípadov. Umožňuje organizovať a evidovať informácie o incidentoch, priradzovať ich k rôznym typom a štítkom a zaznamenávať poznámky a komentáre. Nižšie je popis niektorých základných funkcií a operácií tejto aplikácie:

 

Základné pojmy:

 • Incident: Predstavuje jednotlivý incident alebo prípad, ktorý sa má evidovať a spravovať.
 • Typ incidentu: Kategorizuje incidenty do rôznych typov na základe ich povahy alebo charakteristiky.
 • Štítky incidentu: Umožňujú označiť incidenty podľa určitých kritérií alebo kategórií pre lepšiu identifikáciu.
 • Poznámka: Slúži na zaznamenanie komentárov, poznámok alebo informácií o danom incidente.

 

Operácie a práva prístupu:

 • Zobraziť zoznam typov incidentov: Umožňuje prehliadať existujúce typy incidentov.
 • Vytvoriť typ incidentu: Povoľuje pridanie nového typu incidentu a definovanie jeho charakteristík.
 • Upraviť typ incidentu: Umožňuje aktualizáciu existujúcich informácií o type incidentu.
 • Zmazať typ incidentu: Slúži na odstránenie typu incidentu z aplikácie, ak už nie je potrebný.
 • Zobraziť zoznam štítkov incidentu: Umožňuje prehliadať existujúce štítky incidentov.
 • Vytvoriť štítok incidentu: Povoľuje pridanie nového štítku a priradenie ho k incidentom.
 • Upraviť štítok incidentu: Umožňuje aktualizovať informácie o existujúcich štítkoch.
 • Zmazať štítok incidentu: Slúži na odstránenie štítku z aplikácie, ak už nie je potrebný.
 • Zobraziť zoznam incidentov: Umožňuje prehliadať existujúce incidenty.
 • Vytvoriť incident: Povoľuje pridanie nového incidentu a jeho priradenie k určitému typu a štítku.
 • Upraviť incident: Umožňuje aktualizovať informácie o existujúcich incidentoch, ako je ich stav alebo popis.
 • Zmazať incident: Slúži na odstránenie incidentu z aplikácie, ak už nie je potrebný.
 • Zobraziť zoznam poznámok: Umožňuje prehliadať existujúce poznámky k danému incidentu.
 • Vytvoriť poznámku: Povoľuje pridanie nových poznámok alebo komentárov k danému incidentu.
 • Upraviť poznámku: Umožňuje aktualizovať existujúce poznámky alebo komentáre.
 • Zmazať poznámku: Slúži na odstránenie poznámky z aplikácie, ak už nie je potrebná.
 • Mäkké vymazanie incidentu: Umožňuje označiť incident ako mäkkým vymazaním, čo znamená, že sa stane neviditeľným, ale nebude úplne odstránený z aplikácie.

 

Táto aplikácia je užitočným nástrojom pre správu a evidenciu incidentov, čo môže byť užitočné pre rôzne odvetvia, ako sú zákaznícky servis, technická podpora alebo riadenie projektov. Pomáha organizovať informácie a uľahčuje komunikáciu a spoluprácu v rámci tímu.

 

Často kladené otázky o aplikácii Incidenty

1. Čo je aplikácia Incidenty a na čo slúži?

 • Aplikácia Incidenty je nástroj určený na správu a dokumentáciu incidentov a problémov v organizácii. Slúži na rýchle a efektívne riešenie a sledovanie incidentov.

2. Ako môžem nahlásiť nový incident v aplikácii?

 • Pre nahlásenie nového incidentu sa musíte prihlásiť do aplikácie a prejsť na stránku "Vytvoriť incident". Tam vyplníte potrebné informácie, ako je popis incidentu, kategória a prioritný stupeň.

3. Čo je prioritný stupeň incidentu a ako ho určím?

 • Prioritný stupeň určuje dôležitosť incidentu a jeho vplyv na organizáciu. Môže byť stanovený na základe rôznych kritérií, ako je vážnosť a dôležitosť problému.

4. Ako môžem sledovať stav incidentu?

 • Po nahlásení incidentu môžete sledovať jeho stav v sekcii "Všetky incidenty". Tam uvidíte aktualizácie a komentáre od tímu, ktorý rieši incident.

5. Ako môžem pridať komentár alebo aktualizáciu k existujúcemu incidentu?

 • Pre pridanie komentára alebo aktualizácie k incidentu prejdite na detail incidentu a kliknite na tlačidlo "Pridať komentár". Tam môžete zdieľať informácie alebo aktualizácie s ostatnými členmi tímu.

6. Aké sú kategórie incidentov a ako ich môžem použiť?

 • Kategórie incidentov sú klasifikácie, ktoré pomáhajú štruktúrovať incidenty podľa ich povahy. Môžete ich použiť na filtrovanie a rýchlu identifikáciu problémov.

7. Ako môžem získať technickú podporu pre svoj incident?

 • Ak máte technický problém alebo potrebujete ďalšiu pomoc s incidentom, môžete kontaktovať našu technickú podporu prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu.

8. Je možné exportovať alebo zdieľať informácie o incidente s inými kolegami?

 • Áno, aplikácia umožňuje exportovať informácie o incidentoch do rôznych formátov, ako je PDF alebo Excel. Taktiež môžete zdieľať konkrétne incidenty alebo správy s inými používateľmi v rámci aplikácie.