Pracovné výkazy

Aplikácia "Pracovné výkazy" je nástroj navrhnutý na efektívne sledovanie a správu pracovných výkonov a výkazov práce v organizácii. Táto aplikácia umožňuje rôznym používateľom vytvárať, aktualizovať a sledovať výkazy práce, čo napomáha organizovať a evidovať pracovné úkony a činnosti. Nižšie je popis niektorých základných funkcií a operácií tejto aplikácie:

 

Základné pojmy:

 • Výkazy práce: Každý záznam predstavuje konkrétny výkon práce alebo pracovný výkaz. Obsahuje informácie, ako je popis práce, časové údaje, kategória práce a iné relevantné údaje.

 • Kategórie výkonu práce: Aplikácia umožňuje definovať rôzne kategórie výkonu práce, čo pomáha organizovať výkazy práce podľa ich charakteru alebo typu práce.

 

Operácie a oprávnenia prístupu:

 • Zobrazenie zoznamu výkonov práce: Používatelia môžu prezerat existujúce výkazy práce a získať prehľad o rôznych pracovných výkonoch v organizácii. Ak používateľ nemá oprávnenie na zobrazenie všetkých výkonov práce, uvidí iba výkazy práce, ktoré sú pre neho relevantné.

 • Vytvorenie nového výkonu práce: Používatelia s príslušnými oprávneniami môžu vytvárať nové výkazy práce a vyplňovať ich relevantnými údajmi, ako je popis práce, časové údaje a kategória práce.

 • Aktualizácia existujúceho výkonu práce: Používatelia majú možnosť aktualizovať informácie o existujúcich výkonoch práce, ako je popis práce alebo časové údaje.

 • Odstránenie výkonu práce: Slúži na odstránenie záznamu o výkone práce z aplikácie, ak už nie je potrebný.

 • Zobrazenie štatistík výkonov práce: Používatelia môžu získať štatistické údaje o výkazoch práce, ako je celkový počet odpracovaných hodín alebo iné relevantné údaje.

 

Aplikácia "Výkazy práce" pomáha zlepšiť efektívnosť správy pracovných výkonov v organizácii. Umožňuje jednoducho sledovať, evidovať a spravovať výkazy práce, čo je dôležité pre efektívne riadenie pracovných úloh a činností.

 

Často kladené otázky o aplikácii Pracovné výkazy

1. Čo je aplikácia Pracovné výkazy a na čo slúži?

 • Aplikácia Pracovné výkazy je nástroj, ktorý umožňuje zaznamenávať, sledovať a spravovať pracovné výkazy zamestnancov vo vašej organizácii. Pomáha vám efektívne monitorovať odpracovaný čas, dovolenky, presčasy a viac.

2. Ako môžem vytvoriť pracovný výkaz v aplikácii?

 • Vytvorenie pracovného výkazu je jednoduché. Po prihlásení do aplikácie prejdite na sekciu "Pridať aktivitu" a vyplňte požadované informácie, ako sú dátum, odpracovaný čas a prípadne iné špecifické údaje. Pri vytváraní aktivity je možné prenúť medzi režimom na evidenciu času a produktivity.

3. Kto môže mať prístup k aplikácii Pracovné výkazy?

 • Aplikácia Pracovné výkazy je vhodná pre manažérov, zamestnancov a ľudí z oddelenia ľudských zdrojov. Manažéri môžu schvaľovať výkazy, zamestnanci ich vytvárať a sledovať, a oddelenie ľudských zdrojov môže využívať dáta pre účely správy pracovného času a výplat. Schvaľovanie pracovných výkazov je možné po položkách, hromadne, alebo nastaviť automatické schválenie každého vytvoreného pracovného výkazu. Automatické schválenie pracovného výkazu je možné nastaviť v nastaveniach.

4. Ako môže aplikácia pomôcť organizácii s efektívnym vedením pracovných výkazov?

 • Aplikácia umožňuje automatizovať procesy týkajúce sa pracovných výkazov, čo zjednodušuje správu pracovného času, výpočet odmien a vyplácanie zamestnancov. Pomáha tiež v efektívnom využívaní pracovnej sily a optimalizuje plánovanie.

5. Je možné sledovať dovolenky a presčasy v aplikácii Pracovné výkazy?

 • Áno, aplikácia Pracovné výkazy umožňuje sledovať dovolenky, presčasy a ďalšie typy pracovných údajov. Zamestnanci môžu požiadať o dovolenku a manažéri ju môžu schváliť alebo zamietnuť.

6. Aké sú ceny a licenčné poplatky pre aplikáciu Pracovné výkazy?

 • Ceny a licenčné poplatky sa môžu líšiť v závislosti od typu plánu, ktorý si vyberiete. Konkrétne informácie o cenách a licenciách nájdete na našej webovej stránke, alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie prostredníctvom kontaktného formuláru.

7. Môžem prispôsobiť aplikáciu Pracovné výkazy potrebám mojej organizácie?

 • Áno, aplikácia Pracovné výkazy umožňuje prispôsobiť rôzne nastavenia a konfigurácie, aby vyhovovali potrebám vašej organizácie. Môžete definovať typy pracovných výkazov, štruktúru platových tabuliek a ďalšie nastavenia.

8. Kde môžem získať pomoc alebo podporu pri používaní aplikácie Pracovné výkazy?

 • Máme k dispozícii tímy podpory, ktoré vám môžu pomôcť s otázkami alebo problémami pri používaní Pracovných výkazov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na našej webovej stránke.

9. Je možné integrovať aplikáciu Pracovné výkazy s inými systémami?

 • Áno, Pracovné výkazy podporujú integráciu s inými systémami, aby umožnili plynulý tok dát medzi vašou existujúcou infraštruktúrou a aplikáciou.

10. Aké sú dostupné platformy pre aplikáciu Pracovné výkazy?

 • Aplikácia Pracovné výkazy je dostupná na rôznych platformách, vrátane webovej verzie, mobilných PWA aplikácií pre iOS a Android.