Kandidáti

Služba Kandidáti umožňuje evidenciu kandidátov v spoločnosti, ich správu a efektívnu filtráciu nad profilmi kandidátov.

 

Základná terminológia:

 • Kandidáti - profil kandidáta,
 • ID - identifikačné číslo kandidáta,
 • Pohlavie - pohlavie kandidáta,
 • Celé meno - Meno a Priezvisko profilu kandidáta,
 • Kontakt - primárny telefón a e-mal vedený k profilu kandidáta,
 • Jednotka (Unitka) - organizačná jednotka, pod ktorú je profil kandidáta zaradený,
 • Štítky - označenia, ktoré pomáhajú priradiť označenia ku profilom kandidáta pre lepšiu orientáciu a filtráciu nad profilmi kandidátov,
 • CV - životopis kandidáta, ktorý je možné stiahnuť, alebo zobraziť,
 • Zručnosti - zručnosti kandidáta,
 • Poznámky - poznámky vedené k profilu kandidáta zoradené chronologicky so záznamom času a užívateľa, ktorý poznámky pridal,
 • Status - zaradenie, či je profil kandidáta aktívny, alebo neaktívny.

 

 

Akcie:

 • Rýchly náhľad - akcia umožňuje zobrazenie základných osobných informácii, ktoré sa nachádzajú v profile kandidáta,
 • Zobraziť profil - akcia vykoná zobrazenie detailného profilu kandidáta, informácií a súborov, ktoré sa k profilu viažu naprieč platforme,
 • Konvertovať na zamestnanca - akcia umožňuje konvertovať profil kandidáta na zamestnanecký profil,
 • História - história umožňuje zobrazenie histórie, ktorá sa nad profilom kandidáta uchovala v platforme od momentu jeho založenia v platforme,
 • Vymazať - akcia, ktorá umožní vymazanie profilu kandidáta.

 

Spôsoby vytvorenia profilu kandidáta:

 • Vyplnenie formuláru- akcia umožňuje vytvoriť profil kandidáta na základe vyplnenia požadovaných informácií v profile kandidáta,
 • CV parser - umožňuje vytvorenie profilu kandidáta na základe extrakcie údajov zo životopisu kandidáta.
 • MRZ parser - umožňuje vytvorenie profilu kandidáta na základe extrakcie údajov z dokumentov, ktoré obsahujú MRZ zónu (pas, občianský preukaz, vodičský preukaz) kandidáta.