Organizácia

Aplikácia "Organizácia" je určená na správu informácií o organizáciach a ich organizačnej štruktúre, vrátane organizačných jednotiek a certifikátov. Tu je opis tejto aplikácie:

Aplikácia "Organizácia" umožňuje užívateľom spravovať informácie o organizáciach, ich organizačných jednotkách a certifikátoch. Aplikácia je navrhnutá s ohľadom na rôzne úrovne prístupu a oprávnení pre používateľov.

 

Základné pojmy:

 1. Organizácia: Reprezentuje organizáciu alebo podnik, ktorá je centrálnym prvkom v aplikácii. Každá organizácia má svoje obchodné a kontaktné údaje a môže mať podriadené organizačné jednotky.

 2. Organizačná jednotka: Toto sú podriadené entity organizácie a predstavujú jej oddelenia alebo pobočky. Každá organizačná jednotka môže mať svoje obchodné a kontaktné informácie a správcov.

 3. Certifikát: Slúži na označenie dôležitých udalostí alebo schopností firmy alebo jednotky.

 

Operácie a oprávnenia prístupu:

 1. Zoznam a vytvorenie firiem: Aplikácia umožňuje zobrazovať zoznam existujúcich firiem a vytvárať nové organizácie. Pri vytváraní organizácie sú podporované rôzne úrovne oprávnení a môžu byť definované rôzne typy informácií o firme.

 2. Aktualizácia organizácií: Používatelia s príslušnými oprávneniami môžu aktualizovať informácie o organizáciach, vrátane dňa založenia a základných údajov.

 3. Správa loga organizácií: Používatelia s príslušnými oprávneniami môžu pridať, aktualizovať alebo odstrániť logá organizácií.

 4. Zoznam a vytvorenie organizačných jednotiek: Aplikácia umožňuje zobraziť zoznam existujúcich organizačných jednotiek (podfiriem, alebo oddelení) a vytvárať nové jednotky. Rôzne úrovne oprávnení ovplyvňujú, aké informácie môžu používatelia zobrazovať alebo upravovať.

 5. Aktualizácia organizačných jednotiek: Používatelia s príslušnými oprávneniami môžu aktualizovať informácie o organizačných jednotkách, vrátane dňa založenia a iných údajov.

 6. Správa loga organizačných jednotiek: Aplikácia umožňuje používateľom s príslušnými oprávneniami pridať, aktualizovať alebo odstrániť logá organizačných jednotiek.

 7. Zobrazenie stromovej štruktúry firiem a organizačných jednotiek: Používatelia môžu prezerať stromovú štruktúru, ktorá zobrazuje vzťahy medzi firmami a ich jednotkami.

 8. Správa typov certifikátov: Aplikácia umožňuje zobrazovať a vytvárať rôzne typy certifikátov. Oprávnenia ovplyvňujú, aké informácie o certifikátoch môžu používatelia spravovať.

 9. Správa certifikátov: Používatelia môžu zobrazovať a vytvárať certifikáty, pričom rôzne úrovne oprávnení určujú, aké certifikáty môžu spravovať.

 

Aplikácia "Organizácia" je navrhnutá tak, aby umožňovala efektívnu správu informácií o organizáciach a ich štruktúre, a zároveň poskytovala rôzne úrovne prístupu a bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto informácií. Používatelia sú priradení k organizáciam a organizačným jednotkám na základe ich oprávnení a môžu vykonávať rôzne operácie v rámci týchto entít.