Faktúry

Služba faktúry vám umožní manažovať vśetky úkony týkajúce sa prijatých, vydaných faktúr, dobropisov, ťarchopisov, automatického párovania faktúr s bankami aj zaradzovanie na nákladové strediská. Popis jednotlivých služieb sa nachádza nižšie.

Služba faktúry

Účtovné denníky

Správa oprávnení účtovného denníka

Manažment faktúr (prijaté / vystavené)

Manažment dobropisov / ťarchopisov

Import faktúr

Export faktúr

Automatické párovanie faktúr

Rozdeľovanie faktúr na nákladové strediská