Kontrakty

Služba Kontrakty umožňuje evidenciu kontraktov (Pracovných pomerov) v spoločnosti, ktoré sú rozdelené do Aktívnych, Ukončených, Vo výpovednej lehote, alebo v Príprave. Kontrakty majú viacero atribútov, ktoré pomáhajú uchovávať informácie týkajúce sa kontraktov, parametrov a ich delenia.

 

Základná terminológia:

 • Zamestnanec - zamestnanec, na ktorého je vedený kontrakt v platforme,
 • Pozícia - pozícia, na ktorú sa vedie kontrakt v platforme z tabuľky Pozície,
 • Zamestnávateľ - zamestnávatľ, voči ktorému je vedený pracovný kontrakt,
 • Typ kontraktu - typ kontraktu vedeného podľa tabuľky typov kontraktov vytvorených v nastaveniach systému a vedného voči zamestnancovi,
 • Štart - začiatok pracovného pomeru,
 • Ukončenie - ukončenie pracovného pomeru,
 • Documents  - súbor naskenovaných a priradených dokumentov voči zamestnancovi,
 • Status - status kontraktu, ktorý môže byť Aktívy, Ukončený, Vo výpovednej lehote, alebo v Príprave,
 • Stupeň obtiažnosti - stupeň obtiažnosti vykonávanej práce,
 • Fond - týždenný hodinový pracovný fond zamestnaca, na ktorého je vedený pracovný kontrakt,
 • Mzda - základná mzda zamestnanca,
 • Mena - mena, v ktorej sa vedie mzda zamestnanca,
 • Typ - typ vyplácania v časovej jednotke voči zamestnancovi.

 

Akcie:

 • Dátum podpisu - akcia umožňuje pridanie podpisu ku kontraktu. Pokiaľ nie je dátum podpísaniavyplnený, kontrakt má priradený status Návrh. Akonáhle je pridaný dátum podpisu, kontrakt má stav Atívny
 • Mena - mena, v ktorej sa vedie mzda zamestnanca,
 • Typ - typ vyplácania v časovej jednotke voči zamestnancovi.
 • Úprava - úprava parametrov kontraktu,
 • Ukončenie zamestnanca . ukončenie zamestnanca v tabuľke pracovných pomerov. Pri ukončeni zamestnanca je možné vyplniť
  • Dôvod ukončenia
  • Dátum ukončenia
  • Dôvod ukončenia
  • Kto ukončil
 • Stiahnuť - akcia umožňuje stiahnutie vybraných pracovných pomerov do xlsx formátu.

 

Hromadné akcie:

 • Generuj dokumenty - akcia zmožňuje hromadné generovanie dokumentov nad vybranými zamestnancami, ktorí sú vybratí a označení. Akcia umožní vygenerovať dokumenty z uložených šablón vo formáte pdf.