Pracovné ponuky

Služba Pracovné ponuky umožňuje evidenciu otvorených pracovných ponúk v spoločnosti, ich správu a efektívnu filtráciu nad pracovnými ponukami, ktoré môžu byť v stave vedenom ako Všetky, V príprave, alebo Odpublikované.

 

Základná terminológia:

 • Názov - znamená názov pracovnej ponuky,
 • Miesto práce - miesto výkonu práce na ktorú sa vykonáva nábor,
 • Jazyk - jazyk, v ktorom sa vykonáva nábor na pracovnú ponuku,
 • Otvorené pozície - počet miest, ktoré je v záujme obsadiť náborom,
 • Náborová miestnosť - miesto, kde sa nábor vykonáva a kde budú umiestňovaní kandidáti v prípade prepojenia Pracovných ponúk s Reakčným formulárom,
 • Publikácie - počet publikácií na Pracovnú ponuku.

 

Akcie:

 • Náhľad - akcia umožňuje zobrazenie informácii, ktoré sa nachádzajú v detaile pracovnej ponuky,
 • Duplikovať - akcia vykoná duplikovanie pracovnej ponuky s možnosťou zmeny informácií nachádzajúcich sa v pracovnej ponuke,
 • Úprava - akcia umožní úpravu už existujúcich informácií nachádzajúcich sa v pracovnej ponuke
 • Vymazať - akcia vykoná vymazanie záznamu pracovnej ponuky.

 

Reakčný formulár

Reakčný formulár umožní vytvorenie vlastného reakčného formuláru, ktorý je možné zaslať kandidátom na vyplnenie. Takto vytvorený a vyplnený reakčný formulár ak je prepojený s Pracovnou ponukou a tá s Náborovou miestnosťou umožní, aby vyplnené reakcie kandidátov boli automatizovane priradené do prepojenej Náborovej miestnosti s vyznačením zdroja príchodu kandidáta z reakčného formuláru.

Základná terminológia:

 • Názov - znamená názov reakčného formuláru,
 • Status - označuje, či reakčný formulár je aktívny, alebo neaktívny,
 • Polia - počet použitćyh polí v šablóne formuláru,
 • Počet publikácií - počet označujúci počet publikácií šablóny formuláru,

 

Akcie:

 • Úprava - akcia umožní úpravu už existujúcich informácií nachádzajúcich sa v reakčnom formulári,
 • Vymazať - akcia vykoná vymazanie záznamu reakčného formuláru.