On/Off boarding

Aplikácia "On/Off Boarding" umožňuje spravovať a evidovať procesy prijímania a prepúšťania zamestnancov vo vašej spoločnosti. Nižšie nájdete popis niektorých kľúčových aspektov tejto aplikácie:

 

Základná terminológia:

 • Konfigurácia kontroly: Definícia konfigurácie, ktorá určuje špecifické kroky a položky, ktoré musia byť splnené počas procesu prijímania alebo prepúšťania zamestnanca.
 • Inštancia kontroly: Konkrétna inštancia konfigurácie kontroly, ktorá sa týka konkrétneho zamestnanca a definuje úlohy a povinnosti počas procesu.
 • Položka konfigurácie: Jednotlivý krok alebo povinnosť v konfigurácii kontroly.
 • Inštancia položky: Konkrétna inštancia položky konfigurácie, ktorá je priradená k inštancii kontroly.
 • Priradenie inštancie položky: Priradenie konkrétnej inštancie položky konfigurácie zamestnancovi alebo tímu.
 • Použitie položky: Zaznamenanie splnenia položky konfigurácie.

 

Akcie:

 • Zobraziť konfiguráciu kontroly: Zobrazenie podrobností o existujúcej konfigurácii kontroly.
 • Vytvoriť konfiguráciu kontroly: Vytvorenie novej konfigurácie kontroly pre proces onboarding alebo offboarding.
 • Upraviť konfiguráciu kontroly: Úprava existujúcej konfigurácie kontroly.
 • Zmazať konfiguráciu kontroly: Vymazanie konfigurácie kontroly zo systému.
 • Zobraziť položku konfigurácie: Zobrazenie podrobností o existujúcej položke konfigurácie.
 • Vytvoriť položku konfigurácie: Vytvorenie novej položky konfigurácie a jej priradenie k inštancii kontroly.
 • Upraviť položku konfigurácie: Úprava existujúcej položky konfigurácie.
 • Zmazať položku konfigurácie: Vymazanie položky konfigurácie zo systému.
 • Zobraziť inštanciu kontroly: Zobrazenie podrobností o existujúcej inštancii kontroly.
 • Vytvoriť inštanciu kontroly: Vytvorenie novej inštancie kontroly a jej priradenie zamestnancovi.
 • Upraviť inštanciu kontroly: Úprava existujúcej inštancie kontroly.
 • Zmazať inštanciu kontroly: Vymazanie inštancie kontroly zo systému.
 • Zobraziť inštanciu položky: Zobrazenie podrobností o existujúcej inštancii položky konfigurácie.
 • Vytvoriť inštanciu položky: Vytvorenie novej inštancie položky konfigurácie a jej priradenie zamestnancovi alebo tímu.
 • Upraviť inštanciu položky: Úprava existujúcej inštancie položky konfigurácie.
 • Zmazať inštanciu položky: Vymazanie inštancie položky konfigurácie zo systému.
 • Spravovať prílohu inštancie položky: Pridanie alebo odstránenie prílohy ku konkrétnej inštancii položky konfigurácie.

 

Aplikácia "On/Off Boarding" je užitočným nástrojom na správu procesov prijímania a prepúšťania zamestnancov vo vašej spoločnosti. Pomáha vám organizovať a sledovať jednotlivé kroky a povinnosti, čím zlepšuje celý proces a zabezpečuje, že sa nezabudne na dôležité úlohy.