Vzdelávanie a rozvoj

Aplikácia "Vzdelávanie a rozvoj" umožňuje spravovať vzdelávacie kurzy a programy v spoločnosti a sledovať rozvoj zamestnancov. Nižšie nájdete popis niektorých kľúčových aspektov tejto aplikácie:

 

Základná terminológia:

 • Plánovaný kurz: Záznam o kurze alebo vzdelávacom programe, ktorý je naplánovaný na budúcnosť.
 • Kurz: Samotný vzdelávací kurz alebo program, ktorý môže byť evidovaný a spravovaný.
 • Kategória kurzu: Kategória, do ktorej môžu byť kurzy zaradené, čo umožňuje lepšiu organizáciu.
 • Záznam kurzu: Evidencia o účasti na kurze, vrátane informácií o zamestnancoch, ktorí sa ho zúčastnili.
 • Osoba: Záznam o zamestnancovi, ktorý sa zúčastnil kurzu, vrátane jeho osobných údajov.

 

Akcie:

 • Zobraziť plánovaný kurz: Zobrazenie podrobností o plánovanom kurze, vrátane informácií o účastníkoch a iných relevantných údajov.
 • Vytvoriť plánovaný kurz: Vytvorenie nového záznamu o plánovanom kurze s potrebnými informáciami.
 • Upraviť plánovaný kurz: Upravenie existujúceho záznamu o plánovanom kurze, vrátane údajov o účastníkoch a ďalších detailov.
 • Zmazať plánovaný kurz: Vymazanie plánovaného kurzu zo systému.
 • Zobraziť kurz: Zobrazenie podrobností o existujúcom kurze alebo vzdelávacom programe.
 • Vytvoriť kurz: Vytvorenie nového kurzu alebo vzdelávacieho programu.
 • Upraviť kurz: Úprava existujúceho kurzu alebo vzdelávacieho programu.
 • Zmazať kurz: Vymazanie kurzu alebo vzdelávacieho programu zo systému.
 • Zobraziť záznam kurzu: Zobrazenie podrobností o účasti na kurze pre konkrétnu osobu.
 • Vytvoriť záznam kurzu: Vytvorenie záznamu o účasti na kurze pre konkrétnu osobu.
 • Upraviť záznam kurzu: Úprava existujúceho záznamu o účasti na kurze.
 • Zmazať záznam kurzu: Vymazanie záznamu o účasti na kurze.

 

Aplikácia "Vzdelávanie a rozvoj" je nápomocným nástrojom pri riadení a sledovaní vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vašej spoločnosti. Umožňuje vám jednoducho plánovať, evidovať a spravovať vzdelávacie aktivity, čo môže pozitívne ovplyvniť rozvoj vašej pracovnej sily.