Projekty

Aplikácia "Projekty" je nástroj navrhnutý na správu projektov a súvisiacich úloh v organizácii. Táto aplikácia umožňuje rôznym používateľom vytvárať, upravovať a spravovať projekty, sledovať pridružených členov tímu a riešiť úlohy v rámci projektov. Nižšie je popis niektorých základných funkcií a operácií tejto aplikácie:

 

Základné pojmy:

 • Projekty: Každý projekt predstavuje konkrétny projekt alebo iniciatívu v organizácii. Obsahuje informácie, ako je názov projektu, popis, termín a iné relevantné údaje.

 • Úlohy: Úlohy sú súčasťou projektov a predstavujú konkrétne pracovné úlohy, ktoré treba dokončiť v rámci projektu.

 • Členovia tímu: Aplikácia umožňuje pridávať a spravovať členov tímu, ktorí sú priradení k jednotlivým projektom. Títo členovia môžu mať rôzne role a zodpovednosti v rámci projektov.

 

Operácie a oprávnenia prístupu:

 • Zobrazenie zoznamu projektov: Používatelia môžu prezerat existujúce projekty a získať prehľad o rôznych projektových iniciatívach v organizácii. Ak používateľ nemá oprávnenie na zobrazenie všetkých projektov, uvidí iba projekty, ktoré sú pre neho relevantné.

 • Vytvorenie nového projektu: Používatelia s príslušnými oprávneniami môžu vytvárať nové projekty a vyplňovať ich relevantnými údajmi, ako je názov projektu, popis a termín dokončenia.

 • Aktualizácia existujúceho projektu: Používatelia majú možnosť aktualizovať informácie o existujúcich projektoch, ako je popis projektu alebo termín dokončenia.

 • Odstránenie projektu: Slúži na odstránenie projektu z aplikácie, ak už nie je potrebný.

 • Správa členov tímu: Používatelia môžu pridávať, upravovať a odstraňovať členov tímu priradených k projektu. Každý člen tímu môže mať rôzne oprávnenia a zodpovednosti v rámci projektu.

 • Riešenie úloh: Používatelia môžu vytvárať, upravovať a riešiť úlohy v rámci projektov. Úlohy môžu byť priradené k členom tímu a sledovať ich stav a termíny dokončenia.

 

Aplikácia "Projekty" pomáha organizáciám efektívne spravovať svoje projekty, sledovať pridružených členov tímu a účinne riešiť úlohy a pracovné iniciatívy. Umožňuje jednoducho evidovať informácie o projektoch a zlepšiť spoluprácu tímu pri realizácii projektových cieľov.

 

Často kladené otázky o aplikácii Projekty

1. Čo je aplikácia Projekty a na čo slúži?

 • Aplikácia Projekty je nástroj, ktorý umožňuje organizovať, spravovať a monitorovať projekty vo vašej organizácii. Pomáha vám efektívne plánovať, riadiť a sledovať priebeh projektov.

2. Ako môžem vytvoriť nový projekt v aplikácii?

 • Pre vytvorenie nového projektu prihláste sa do aplikácie a prejdite na sekciu "Vytvoriť nový projekt". Vyplňte potrebné informácie, ako sú názov projektu, popis, dátumy a pokiaľ je to potrebné, tak aj dodatočné informácie.

3. Kto má prístup k aplikácii Projekty?

 • Aplikácia Projekty je určená pre členov tímu, projektových manažérov a vedúcich pracovníkov. Každý užívateľ môže mať prístup len k projektom, na ktorých pracuje.

4. Ako môže aplikácia pomôcť organizácii s riadením projektov?

 • Aplikácia umožňuje efektívne plánovanie projektov, pridelenie úloh, sledovanie pokroku a pridávanie poznámok. Pomáha zabezpečiť, aby projekty boli dokončené včas a v rámci rozpočtu.

5. Je možné sledovať čas a náklady spojené s projektom v aplikácii Projekty?

 • Áno, aplikácia Projekty umožňuje sledovať čas, náklady a zdroje pridelené k projektu. Toto vám pomôže zabezpečiť efektívne riadenie a rozpočtovanie projektov.

6. Aké sú ceny a licenčné poplatky pre aplikáciu Projekty?

 • Ceny a licenčné poplatky sa môžu líšiť v závislosti od typu plánu, ktorý si vyberiete. Konkrétne informácie o cenách a licenciách nájdete na našej webovej stránke, alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie prostredníctvom kontaktného formuláru.

7. Môžem prispôsobiť aplikáciu Projekty potrebám mojej organizácie?

 • Áno, aplikácia Projekty umožňuje prispôsobiť rôzne nastavenia a konfigurácie, aby vyhovovali potrebám vašej organizácie. Môžete definovať vlastné šablóny projektov, priradiť práva prístupu a prispôsobiť polia projektu.

8. Kde môžem získať pomoc alebo podporu pri používaní aplikácie Projekty?

 • Máme k dispozícii tímy podpory, ktoré vám môžu pomôcť s otázkami alebo problémami pri používaní Projektov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na našej webovej stránke.

9. Je možné integrovať aplikáciu Projekty s inými systémami?

 • Áno, Projekty podporujú integráciu s inými systémami, aby umožnili plynulý tok dát medzi vašou existujúcou infraštruktúrou a aplikáciou.

10. Aké sú dostupné platformy pre aplikáciu Projekty?

 • Aplikácia Projekty je dostupná na rôznych platformách, vrátane webovej verzie, mobilných PWA aplikácií pre iOS a Android.