Dodávatelia

Služba Dodávatelia umožňuje evidenciu dodávateľov v spoločnosti, ich správu a efektívnu filtráciu nad profilmi dodávateľov.

 

Základná terminológia:

 • Názov - názov dodávateľa,
 • Obchodné informácie - obchodné informácie predstavujú základé identifikačné údaje spoločnosti, ktoré sa používajú v obchodnom styku,
 • IČO - identifikačné číslo spoločnosti,
 • DIČ -  daňové identifikačné číslo,
 • IČ DPH - identifikačné číslo platcu DPH,
 • Obchodná zložka - číslo obchodnej zložky spoločnosti,
 • NACE kód -  identifikačný kód podľa NACE zaradenia spoločnosti
 • Štítky - štítky slúžia na lepšiu identifikáciu príznakov záznamov podľa užívateľských preferencií,
 • Refakturácia - označenie špecifického príznaku, či prijaté faktúry od dodávateľa majú príznak refakturácia,
 • Jednotka (Unitka) - organizačná jednotka, pod ktorú je profil dodávateľa zaradený,
 • Kontaktné informácie - kontaktné informácie dodávateľa a komunikačných osôb dodávateľa,
 • Primárny bankový účet - záznam primárneho bnakového účtu dodávateľa,
 •  

 

Akcie:

 • Rýchly náhľad - akcia umožňuje zobrazenie základných osobných informácii, ktoré sa nachádzajú v profile kandidáta,
 • Zobraziť profil - akcia vykoná zobrazenie detailného profilu dodávateľa