Šablóny

Aplikácia Šablóny je nástroj, ktorý umožňuje jednoducho spravovať a vytvárať rôzne dokumenty, pričom umožňuje dynamicky vyplňovať tieto dokumenty dátami z rôznych modelov. Tu je prehľad hlavných funkcií tejto aplikácie:

 

Správa Štítkov Dokumentov:

  • Zobrazenie Štítkov Dokumentov: Môžete získať zoznam existujúcich štítkov dokumentov a prezerať si ich.

  • Vytvorenie Štítku Dokumentu: Táto funkcia vám umožňuje vytvárať nové štítky dokumentov pre ľahkú kategorizáciu.

  • Aktualizácia a Odstránenie Štítkov Dokumentov: Môžete upravovať a mazať existujúce štítky dokumentov podľa potreby.

 

Správa Dokumentov:

  • Zobrazenie Dokumentov: Aplikácia umožňuje zobraziť zoznam existujúcich dokumentov s možnosťou filtrovania na základe rôznych kritérií, ako sú zdroje, štítky a archivované dokumenty.

  • Vytvorenie Dokumentu: Táto funkcia umožňuje vytvárať nové dokumenty podľa vlastných šablón.

  • Aktualizácia a Odstránenie Dokumentov: Môžete aktualizovať a odstraňovať existujúce dokumenty, ak sa zmenia vaše potreby alebo sa už nepoužívajú.

 

Plnenie Dokumentov:

  • Plnenie Dokumentu z Dát Modelu: Táto funkcionalita je veľmi užitočná, umožňuje vám vyplniť šablónu dokumentu konkrétnymi údajmi z iných modelov v aplikácii. Stačí uviesť názov modelu a ID objektu, ktorý chcete použiť, a aplikácia automaticky vygeneruje dokument s týmito dátami.

 

Správa Polí Modelov:

  • Zobrazenie Polí Modelov: Môžete získať zoznam polí pre konkrétny model, čo je užitočné pri tvorbe šablón dokumentov.

 

Správa Dostupných Modelov:

  • Zobrazenie Dostupných Modelov: Táto časť aplikácie vám umožňuje získať zoznam všetkých modelov, ktoré môžete použiť pri vytváraní šablón dokumentov.

 

Celkovo aplikácia Šablóny je užitočným nástrojom pre tvorbu, správu a vyplňovanie dokumentov v rámci vašej aplikácie. Využíva silu dynamického vyplňovania dátami z rôznych modelov a uľahčuje proces tvorby a aktualizácie dokumentov.