Vozový park

Služba Vozový park umožňuje evidenciu vozidiel v spoločnosti. Vozidlá majú viacero atribútov, ktoré pomáhajú uchovávať informácie týkajúce sa správy vozidiel a ich delenia.

 

Základná terminológia:

 • Názov - názov vozidla,
 • Vlastník - vlastník vozidla,
 • Typ paliva - typ paliva vozidla,
 • EČV - evidenčné číslo vozidla,
 • VIN - výrobné číslo vozidla,
 • Zodpovedné osoby - priradené zodpovedné osoby, ktoré sú oprávnené k využívaniu motorového vozidla. Zodpovedné osoby musia mať akívny Kontrakt / Pracovnú zmluvu, inak nie je možné priradiť zodpovednú osobu.
 • Platné od - časové obmedzenie platnosti od zvoleného dátumu,
 • Platné do - časové obmedzenie platnosti do zvoleného dátumu,
 • Krajina - krajina platnosti,
 • Typ inšpekcie -  druh inšpekcie vozidla (Emisná, Technická, Iná)
 • Úspečne ukočená - vyznačenie stavu, že inšpekcia bola úspešne ukončená,
 • Generuj dokumenty pre toto vozidlo - funkcia, ktorá vytvorí dokumenty k zvereniu motorového vozidla po uložení údajov,

 

Akcie:

 • Detail - umožní zobrazenie detailu vozidla,
 • Úprava - umožní úpravu parametrov už vytvoreného vozidla,
 • Zmazať  - umožní zmazať už vytvorenú pozíciu z tabuľky Pozície.

 

 

Často kladené otázky o aplikácii Vozový park

1. Čo je aplikácia Vozový park a na čo slúži?

 • Aplikácia Vozový park je nástroj určený na správu a sledovanie vozového parku vo vašej organizácii. Pomáha vám efektívne riadiť vozidlá, ich údržbu a sledovanie nákladov.

2. Ako môžem pridávať nové vozidlá do aplikácie?

 • Pre pridanie nového vozidla prihláste sa do aplikácie a prejdite na sekciu "Pridať vozidlo". Vyplňte potrebné informácie, ako sú značka, model, rok výroby a technické údaje.

3. Kto má prístup k aplikácii Vozový park?

 • Aplikácia Vozový park je určená pre členov tímu, manažérov vozového parku a údržby vozidiel. Každý užívateľ môže mať prístup len k vozidlám, ktoré sú mu pridelené.

4. Ako môže aplikácia pomôcť organizácii s riadením vozového parku?

 • Aplikácia umožňuje sledovať stav vozidiel, plánovať ich údržbu, evidovať náklady na palivo a servis. Pomáha zabezpečiť, aby vozidlá boli v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave.
 • Aplikácia umožňuje aj generovanie rôznych dokumentov súvisiach s vedením a zverením motorového vozidla.

5. Je možné sledovať náklady spojené s každým vozidlom v aplikácii Vozový park?

 • Áno, aplikácia Vozový park umožňuje sledovať náklady na údržbu, palivo a servis pre každé vozidlo. Toto vám pomôže riadiť náklady a optimalizovať prevádzku.

6. Aké sú ceny a licenčné poplatky pre aplikáciu Vozový park?

 • Ceny a licenčné poplatky sa môžu líšiť v závislosti od typu plánu, ktorý si vyberiete. Konkrétne informácie o cenách a licenciách nájdete na našej webovej stránke, alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie prostredníctvom kontaktného formuláru.

7. Môžem prispôsobiť aplikáciu Vozový park potrebám mojej organizácie?

 • Áno, aplikácia Vozový park umožňuje prispôsobiť rôzne nastavenia a konfigurácie, aby vyhovovali potrebám vašej organizácie. Môžete definovať vlastné kategórie vozidiel, upraviť polia a prideliť práva prístupu.

8. Kde môžem získať pomoc alebo podporu pri používaní aplikácie Vozový park?

 • Máme k dispozícii tímy podpory, ktoré vám môžu pomôcť s otázkami alebo problémami pri používaní Vozového parku. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na našej webovej stránke.

9. Je možné integrovať aplikáciu Vozový park s inými systémami?

 • Áno, Vozový park podporuje integráciu s inými systémami, aby umožnil plynulý tok dát medzi vašou existujúcou infraštruktúrou a aplikáciou.

10. Aké sú dostupné platformy pre aplikáciu Vozový park?

 • Aplikácia Vozový park je dostupná na rôznych platformách, vrátane webovej verzie, mobilných PWA aplikácií pre iOS a Android.